1 Vèrs al tramònt 2 Nustalgìa 'd Varséj 3 lacrimi 'd nustalgìa 4 A na Varséj ca mör 5 Ancù mè da maznà 6 Turnùma 'ncura a parlè 'n dialèt
7 Rimpròc' a na màma 8 Pòvar Crìstu 9 Piuvàsc an rìva 'l mar 10 Piöva 'd mars 11 Se l'amùr al divénta dulùr 12 Madama bon péis
13 La balàda di fazulànt 14 Ricurdànd la vègia lea dal fupòn 15 Pa 'n amìs "Ciudìn" 16 Tramont 17 Se l'è nén bèl témp 18 'l vol 'd na fòja
19 Rizéri 20 Augüri par l'àni nöf 21 Pagüra dal trempuràl 22 La cansòn dla Marìa 23 Quànd d'Autün 24 Quànd l'amùr al ciàma
25 Prìmi nèbji 26 Vègia cuntrà dl'Uspìsiu 27 Vigìlia 'd Natàl 1942 28 Ca 'l sìa pròpi lü? 29 Lònca val? 30 Genè
31 Questiòn d'urìa 32 'L to nom o màma 33 Spetànd la primavéra 34 La fam 35 Truvè 'n amìs 36 Anlùra l'éra n'àutra primavéra
37 Dop la fiucà 38 Adàmo e la so stòria 39 'L nos carvè 40 San Germàn 41 Quànd tüt l'éra puezìa 42 E 's témp mè 'l vòla
43 Vèc' sunadùr 44  T'è bèla 45 Che bzogn t'àvi 46 Vèc' abandunà 47 Parchè par an cristiàn?.... 48 Quànd pasè i férji i andàvu 'n campàgna
49 La mècàusa dla befàna 50 La befàna 51 Nöt d'istà 52 Al pasaròt 53 'L piàt d'asèl 54 Cul palàs grand da fianc 'l Cìne Itàlia
55 Vègia cuntrà dl'uspìsiu 56 L'òmu dla Cichìn'a 57 Dal lìbar di ricòrd 58 Par i mascarìn'i 'd San Germàn 59 Darmàgi 60 Riflès
61 La fòja 62 Cul gat dal Péru 63 Adìu istà 64 Antìca burgà 65 Cunfòrt 66 Festa lüin'a
67 'N amùr d'àutri témp