Tirùma i rëm an bàrca
 
Tradüsiòn
LEOPARDI
PETRARCA
CATULLUS
HORATIUS
DANTE
VIRGILIO
FOSCOLO
ARCHILOCO
IPPONATTE
MIMNERMO
SAFFO
VERGA