01 Al trénu di parzuné l'è fermàsi a Santià e l'è arendìsi
04
I mè nònu iàn fat a scòla par 40 agn                                                             
02 Sa nöc' che iéru 'nti sa casìn'a lì   
05   Parlùma 'n poc dal teàtru
03  Ai rüziàvu pü bèli lì,bàsta che Bàrtali ca 'l vinséisa 'l gir ad Frànsa     06   Cùla cezëta 'd campàgna