03Audio , sgnaché chi a drìta
audio off-line    bàsta che Bàrtali ca 'l vinséisa  basta che Bartali vincesse

cuj lì sì che i andàvu pa par al sutìl neh.
Ai legnàvu mè i disprà.Iéra 'n pòvri...ca 'l rivàva da la Jugozlàvia,da la zona Istriàna, dizùma, cul lì iàva nén na lìra 'n sacòcia, e lùra ànca se iéra 's gros a siòpero generàl e l'ucupasiàn dla fàbrica,cul lì 'l duvìva travajè par fòrsa se 'l vurìva mangè.L'àva trè o quàt matòc'.Cul lì l'àva 'l curàgi... magàri ai tarmulàva ai gàmbi,ma lu fàva.Al pasàva 'n mès a tüc' si uperàri a schierà che ia spuàvu 'nsla ghìgna e l'andàva travajè. Però,ànche lì 'l Padretèrnu l'è dàni na man,nén mac a Santià, a tüc', parchè Bàrtali,dès cuschì urmàj lu san tüc',l'ha vinsì cùli famùzi tàppi dal Gir ad Frànsa e via...Però,mi che...ca mìa iàvu la ràdio e lùra as verificàva che a la séra,quàn ca iéra la tàppa dal gir ad Fransa, e pö la séra ca iéra i cumént, ia gnìva,
quelli lì non andavano per il sottile neh. Legnavano come i disperati.C'era un povero... che arrivava dalla Jugoslavia,dalla zona istriana,diciamo, quello lì non aveva una lira in tasca  e allora anche se c'era questo grande sciopero generale e l'occupazione della fabbrica,quello lì doveva lavorare per forza se voleva mangiare.Aveva tre o quattro ragazzi. Quello lì aveva il coraggio... magari gli tremavano le gambe,ma lo faceva.Passava in mezzo a tutti quegli operai schierati che gli sputavano sulla faccia e andava a lavorare. Però anche lì il padreterno ci ha dato una mano,non solo a Santhià ma a tutti, perchè Bartali,adesso questo qui lo sanno tutti,  ha vinto quelle famose tappe del Giro di Francia e via... Però ,io che...a casa mia avevamo la radio e allora si verificava che alla sera, quando c'era la tappa del giro di Francia, e poi alla sera che c'erano i commenti,venivano,
  A jè stàji di mumént bestiàl quàn che iàn ucupà la fàbrica. I s'ciaràvu tüt i sentìvu tüt e vìa,via.Pö l'è rivàji zü di camiunà intiéri ad Célere di Scelba che..(sübia) ,
Ci sono stati dei momenti bestiali quando hanno occupato la fabbrica. Vedevamo tutto, sentivamo tutto e via,via. Poi ci sono arrivate cammionate intere di Celere di Scelba che   ( fischia)
 nén i padrùn,parchè lur da sport s'anteresàvu gnénte,l'ingegnér diretur adla fàbrica pö ia gnìva cuj lì tra mès,tra 'l càud e 'l tëbi e pö ia gnìva ànche i cap di rivultùs,ciamùmji paréj e  iéru tüc' dacòrdi.I rüziàvu pü bèli lì,bàsta che Bàrtali ca 'l vinséisa 'l gir ad Frànsa. Chi iùma nén mac lezìlu ansi giurnàj sulì ,iùma cunstatàlu persunalmént dizùma.


non i padroni,perchè loro di sport si interessavano niente,l'ingegnere direttore della fabbrica,poi venivano quelli di mezzo,tra il caldo e il tiepido e poi venivano anche i capi dei rivoltosi,chiamiamoli così ed erano tutti  d'accordo.Non litigavano più lì,basta che Bartali vincesse il giro di Francia.Qui non lo abbiamo solo letto sui giornali questo,lo abbiamo constatato di persona.