06  Viage dle  Gussulin-e dai Giassé  a la Pian-a
A le  Eve Püre e Generuse ch a giütu nostra Vita
audio
Quandi l prim Sul dël mèis d Avril
a fà splende la Fioca sle bianche Muntagne
ch a fan curun-a a nost Piemunt,
a cuminsa a slinguesse pian pian
la giassa d l invern lassü sü j  Giassé.
Tante Gussulin-e d eva ciàira e püra
a  s archeuju festuse tra le  prime perëtte,
peui as dàn da  man e a cominsu a cure,
prima poche e n poch silensiuse,
peui sempre pì tante, pì nümeruse.
Sempe pì alegre, sempe pì canterin-e,
cul fil d eva püra  cha seurt da la giassa
adess a  l é n  Rigagnul cha canta sua vita
e  n  poch  pì a bass a furma già n cit Rian:
e sì  la cansun a diventa  pì sclin-a e pì alegra.
A passu, tüte nsema,  an mes a le pere sculpìe
da le Eve  ch a sun  scurìe ant ij secuj passà,
an mes a le Fiur ch a suridu al Sul da le Rive;
e tra l  vërd  ëd le feuje e l erbëtta nuvela
na Bestiola s dësvìa  e  a seurt da la Tan-a.
Cule Gusse d eva  püra sgurgà dai Giassé,
adess a s ambrassu alegre a miliun, 
a curu, a sautu, a gieugu, a fan gabriole,
as campu giü  ant le prime cite  Cascà 
e a cantu, tüte ansema, sempe pì fort.
Antant  da  drita e da snistra, an mes ai Rivass,
àutri Rian a s ancuntru e s ambrassu; 
adess le gusse a sun parèj tante, ch as cunossu  pa  pì,
a furmu d unde  cha lüsu  e risplendu  d mila culur,
rifletend ël vërd ëd le Rive, l or dël Sul  e l azür dël Cel.

Tüti  j Turent, surtend ugnün da sua Val,
a cumpagnu sue eve  vers nost  Gran Fiüm,
ch a ven giü dal Munvis e, cume na benedissiun,
a porta so  agiüt,  traversand dasiant la Pian-a, 
a sua Gent, a sua Tèra, a  sue Sità e a sua Campagna

che suta l  Sul d Avril as trasfurma an cul grand
 Mar a quadrèt, che da l Aurora al Tramunt as culura
 d Russ e d Azür e peui dor e a risplend  d Argent 
 ant le neuit ad  Lün-a, cha lu cangia  ant ël mund ëd le Faje 
e  a  spécia  Burgh  e  Casaj an mila quàder  ëspeciaj.

Për custe eve,  püre e generuse, cha passu e a van vers ël Mar,
ringrassiuma  Nusgnur, nostre Muntagne 
e... l Piemunt, nostra Tèra Mare.