video off-line


10


Ansi,par vàri àni ansün l'è dàji mìa d'impurtànsa,né j'indüstriàj,né i militàr.La prìma dimustrasiòn n' Euròpa ién fàla antal 1908 a Parìs.Bèli chi a Varséj ,nànca duj àni dop iàvu già dla gént brevetà e che i vulàvu.Ma al püsè grand,al pü famùs,al püsè curagiùs ad tüti l'è stat Francis Lombardi.Francis Lombardi a l'é pròpi 'd Varséj-Varséj ànche sa l'éra nasì a Génua ,ma iàn purtàlu a Varséj che l'àva duj méjs.So pàri l'àva na rizerìa e l'è stat ànche sìndic ad Varséj.E fìn'a da matucìn l'àva pasiunàsi di mutùr e di aeruplàn,e antal '15 quànd ca l'è s'ciupà la guèra mundiàl l'è sübit fat dumànda da andè vuluntàri  antl'Aerunàutica.Però l'è pardì an poc ad témp parchè par andè vuluntàri l'àva dabzògn al parmès dal pàri che gliu dàva nén.L'è fàgliu süstè par n'àni e pöj finalmént l'è dàgliu e alùra l'è andà antl'  Aeronàutica. Vardé che bèl matalìn ca l'éra, lu ciamàvu 'l Picinìn.


Anzi,per diversi anni nessuno gli ha dato importanza,né industriali né miltari.La prima dimostrazione in Europa l'hanno fatta nel 1908 a Parigi.Qui a Vercelli neanche due anni dopo avevamo già della gente brevettata che volava.Ma il più grande,il più famoso,il più coraggioso di tutti è stato Francis Lombardi.Francis Lombardi è proprio di Vercelli-Vercelli anche se era nato a Genova,ma l'hanno portato a Vercelli che aveva due mesi.Suo padre aveva una riseria ed è stato anche sindaco di Vercelli.E fin da ragazzino si era appassionato di motori e di aeroplani, e nel 15 quando è scoppiata la guerra mondiale ha subito fatto domanda di andare volontario nell' Aeronautica.Però ha perso un pò di tempo perchè per andare volontario aveva bisogno del permesso del padre che non glielo dava.Glielo ha fatto sospirare per un anno e poi finalmente glielo ha dato e allora è andato nell' Aeronautica. Guardate che bel ragazzo era,lo chiamavano il 'Picinin'.

Da chì n'avànti la stòria la pü nén farmàsi e la sarìa fin'a trop lònga da cüntè.Ai vurìva màche cüntèvi quaicòs ad Varséj.A Varséj iùma l'Aeroclùb ca l'è stàta fundà antal 1928. A jè la sesiòn mutùr, mudelìn, paracadutìsta, deltaplanìsta.Ma a Varséj cuj che iàn cumincià a vulè,iàn cumincià tant prìma.I prim brevetà a ién dal 1910... suchì a Varséj lu san pòchi e 'nvéci ai sarìa da blaghè tant da mòri parchè antal dés ,nén màche l'éra pasài pòchi àni da 'l prim vol,ma dop che i fratéj Wright iàn fat al prim vol iàn nén diventà sübit famùs  e iàn bütàsi fabrichè di aeruplàn.
 
 
 
 
 
 
 

Da qui in avanti la storia non si è più fermata e sarebbe fin troppo lunga da raccontare.Volevo solo raccontarvi qualcosa di Vercelli.A Vercelli abbiamo l'Aeroclub che è stato fondato nel 1928.'è la sessione motore, modellini, paracadutisti, deltaplanista.
Ma a Verceli quelli che hanno incomiiato a volare,hanno incomincito molto prima.I primi brevettati sono del 1910...questo a Vercelli lo sanno in pochi e invece ci sarebbe da vantarsi tantissimo perchè nel 10,non solo erano passati pochi anni dal primo volo,ma dopo che i fratelli Wright hanno fatto il primo volo non sono diventati subito famosi e si sono messi fabbricare aeroplani.
 
 
 
 
 
 
Però si ca  l'éra andà antl ' Aronàutica,ma an prinsìpi ai fàvu fè l'om ad  manòvra, praticamént ai fàvu fè al fachìn e 'nvéci lü, la so ambisiòn al 'éra vulè,fè la guèra e fè i düèl ansèma i aeruplàn nemìs.Alùra l'è fat la dumànda da 'ndè antla scòla 'd pilutàgi. Màche che quànd che pö iàn piàlu 'ntla scòla 'd pilutàgi, a Milàn,a Linàte a l'éra già l'istà dal 1917.Nén mac,quànd che l'è finì la scòla a l'àva amprendì cuzì bén a vulè che iàn farmàlu par fè l'istrütùr e quìndi àuti méjs ca ién pasà.Ma lü 'l vulìva andè an prìma lìnea.Pö iàn mandàlu an prìma lìnea,ma an prinsìpi iàn fài fè di misiòn da bumbardamént. Lònche a lü ai piazìva pròpi nén parchè ia zmijàva fìn'a na vigliacherìa parchè ia zmijàva nén giüst da campè giü dal bòmbi ansla tèsta di 'n quaidün ca l'éra sùta e 'l pudìva pròpi fè gnénte. 


10

 
 
 
Però,sì che era andato nell'Aeronautica,ma in principio gli facevano fare l'uomo di manovra, praticamente gli facevano fare il facchino. e invece la sua ambizione era volare,fare la guerra e fare i duelli con gli aeroplani nemici.Allora ha fatto domanda di andare nella scuola di pilotaggio.Solo che quando poi lo hanno preso nella scuola di pilotaggio era già l'estate del 1917.Non solo,quando è finita la scuola aveva imparato così bene a volare che lo hanno fermato per fare l'istruttore e quindi altri mesi che sono passati.Ma lui voleva andare in prima linea.Poi lo hanno mandato in prima linea,ma in pincipio gli facevano fare missioni di bombardamento.Cosa che a lui non piaceva proprio perchè gli sembrava persino una vigliaccheria perchè non gli sembrava giusto buttare giù dell bombe sulla testa di qualcuno che era sotto e non poteva fare proprio niente.