Tonina Facciani
E' Vênt ad Tramuntêna e e' sol Föjji
E'  bẹcc' De quẹng
E' tênp ad méd E' cumudên de mi bà
E' bichiér de mi bà Zẹtta
E' ramajól Par una zigarètta
Chẹi t vó ch' u sépa lù La mi surëla
La badênta A m sö ingrasêta
Vèddva da póc


                               
LETTURE SULL'ERBA
letture di poesie e prose nel dialetto di Careste
di Tonina Facciani

sabato 3 settembre
ore 15:30
Pian di Mej (Careste di Sarsina)
                                                                                                                                                                                   

Carëst     fr. Sêrsna   www.toninafacciani.it/ Per gentile concessione di  www.dialettiromagnoli.it