05Coro: 
A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca 
de noette â l'é xëuâ / au cian d'â sâ 
A truvian â truvian / â cumba gianca 
de mazu â truvian / au cian d'ou pan. 
Pretendente: 
Vui nu vuriesci dàmela sta cumba
da maiâ 

gianca cum'â neie ch'à deslengue 'nt où rià 
Duv'a l'é duv'a l'é / duv'a l'é duv'a l'é 
Padre: 
Mié che sta cumba bella a stà de lungu a barbaciu che nu m'à posse vèdde
à scricchi 'nte n'âtru niu 
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é 

Pretendente: 
A tegnio à dindanàse suttà 'n angiou de melgranâ 
cù a cua ch'ou l'ha d'â sèa â man lingèa d'ou bambaxia 
Duv'a l'é duv'a l'é / duv'a l'é duv'a l'é 
Padre: 
Zuenu ch'âei bén parlòu 'nte sta seian-a de frevâ  

Coro: 
E' volata è volata / la colomba bianca 
di notte è volata / a pian del sale 
La troveranno la troveranno / la colomba bianca di maggio la troveranno / al pian del pane 
Pretendente: 
Voi non vorreste darmela questa colomba da maritare 
bianca come la neve che si scioglie nel rio 
dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è 
Padre: 
Guardate che bella colomba è abituata a cantare in allegria che io non la debba mai vedere stentare in un altro nido non ce n'è non ce n'è / non ce n'è non ce n'è 
Pretendente: 
La terrò a dondolarsi sotto una pergola di melograni 
con la cura che ha della seta la mano leggera del bambagiaio 
dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è 
Padre: 
Giovane che avete ben parlato in questa sera di febbraio
Pretendente: 
Gh'aivu 'na bella cùmba ch'à l'é xeûa foea de cà gianca cun'à néie ch'à deslengue a cian d'à sâ 

Duv'a l'é duv'a l'é 
che l'han vursciua vedde cegâ l'àe a stù casâ spéita cume l'aigua ch'à derua zû p'ou rià 
Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é
Padre: 
Cau ou mè zuenottu ve porta miga na smangiaxun che se cuscì fise puriesci anàvene 'n gattixun 
Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é
Pretendente: 
Vegnu d'â câ du rattu ch'ou magun ou sliga i pë 
Padre: 
Chi de cumbe d'âtri ne n'é vegnûe nu se n'é posé 
Pretendente: 
Vegnu c'ou coeu marottu de 'na pasciun che nu ghe n'è 
Padre: 
Chi gh'é 'na cumba gianca ch'â nu l'é â vostra ch'â l'é a me 
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pretendente: 
Avevo una bella colomba che è volata fuori casa bianca come la neve che si scioglie a pian del sale 
dov'è dov'è .
che l'hanno vista piegare le ali verso questo casale veloce come l'acqua che precipita dal rio non ce n'è non ce n'è non ce n'è 
Padre: 
Caro il mio giovanotto non vi porta mica qualche prurito che se così fosse potreste andarvene in giro per amorazzi 
non ce n'è non ce n'è non ce n'è 
Pretendente: 
Vengo dalla casa del topo che l'angoscia slega i piedi 
Padre: 
Qui di colombe d'altri non ne son venute non se ne son posate 
Pretendente: 
Vengo con il cuore malato di una passione che non ha uguali 
Padre:
Qui c'è una colomba bianca che non è la vostra che è la mia 
Non ce n'è altre non ce n'è / non ce n'è altre non ce n'è 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pretendente: 
A tegnio à dindanàse suttà 'n angiou de melgranâ 

Padre: 
Saèi che sta cumba à mazu a xeuâ d'â më 'nt â vostra câ 
Pretendente: 
Cu 'â cua ch'ou l'ha d'â sea â mân lingea d'ou bambaxia 
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é 
Coro: 
A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca 
de noette â l'é xëuâ / au cian d'â sâ 
A truvian â truvian / â cumba gianca 
de mazu â truvian / au cian d'ou pan. 
Duv'a l'é duv'a l'é / ch'â ne s'ascunde 
se maia se maia / au cian dou pan 
cum'a l'é cum'a l'é / l'é cum'â neie 
ch'â ven zu deslenguâ / da où rià. 
A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca 
de mazu â truvian / au cian d'â sâ 
Duv'a l'é duv'a l'é / ch'â ne s'ascunde 
se maia se maia / au cian dou pan 
Cùmba cumbétta / beccu de séa 
sérva à striggiùn c'ou maiu 'n giandùn 
Martin ou và à pë / cun' l'aze deré 
foegu de légne anime in çé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretendente:
La terrò a dondolarsi sotto una pergola di melograni 
Padre: 
Sappiate che questa colomba a maggio volerà dalla mia nella vostra casa 
Pretendente:
Con la cura che ha della seta la mano leggera del bambagiaio non ce n'è altre non ce n'è / non ce n'è altre non ce n'è 
Coro: 
E' volata è volata la colomba bianca 
di notte è volata a pian del sale 
La troveranno la troveranno la colomba bianca di maggio la troveranno a pian del pane dov'è dov'è che ci si nasconde 
si sposerà si sposerà a pian del pane 
Com'è com'è è come la neve 
che viene giù sciolta dal rio 
E' volata è volata la colomba bianca 
di maggio la troveranno al pian del sale 
dov'è dov'è che ci si nasconde 
si sposerà si sposerà al pian del pane 
Colomba colombina becco di seta 
serva a strofinare per terra col marito a zonzo 
Martino va a piedi con l'asino dietro 
fuoco di legna anime in cielo