4Carlevò 2013
audio off-line Carnevale 2013    

Carlevò carlevò, te gh’han detu ‘na bótta in mò
Carlevò carlevò, te gh’han detu ‘na bótta in mò

1  Sutta l’egua purpi e trégge ziguelle e zin
ghe dumàndan “cusse l’è che ti fè chi?”
a mé festa a l’è finìa e à bagnu m’han caciàu
aspétu e 17 pe puài turna cumensò.

Carlevò carlevò, te gh’han detu ‘na bótta in mò
Carlevò carlevò, te gh’han detu ‘na bótta in mò.

2  U l’incuntre ‘na barchétta e ‘n bellu ghigiun
e u ghe dixe “ma chi festa nu ne fè?”
L’éa zà ‘n pó che t’aspêtàimu pe rìe e pe balò
anémmu tütti insémme e metémuse à cantò.

Carlevò carlevò, te gh’han detu ‘na bótta in mò
Carlevò carlevò, te gh’han detu ‘na bótta in mò.

3  Ciamè tütti, ciamè tütti
fàulai gritte âguste lüssi lócchi e ménnue
mégiu fose ‘na cantadda che finì ‘nte ‘na casólla


Carlevò carlevò, te gh’han detu ‘na bótta in mò
Carlevò carlevò, te gh’han detu ‘na bótta in mò.

4  Tütt’asémme tauchì ‘n tunnu
ch’u te sciote quésta bella cumpagnia
inte ‘n attimu u sai cólle e a festa a l’è finìa.


Carlevò carlevò, te gh’han detu ‘na bótta in mò
Carlevò carlevò, te gh’han detu ‘na bótta in mò.Da un’idea di Margherita Crasto
Musica di
Gianfranco Rivano
Enzo Cabula
Carloforte febbraio 2009
Carnevale, carnevale ti hanno buttato a mare
Carnevale, carnevale ti hanno buttato a mare

1 sotto l’acqua polpi triglie donzelle e ricci
gli chiedono cosa ci fai qui?
La mia festa è finita e a bagno mi hanno buttato
Aspetto il 17 di gennaio per ricominciare.

Carnevale, carnevale ti hanno buttato a mare

Carnevale, carnevale ti hanno buttato a mare

2 Incontra uno sciarrano e un bel ghiozzo
e gli dice Ma qui festa non ce n’è?
Era un po’ che ti aspettavamo per ridere e cantare
Andiamo tutti insieme e mettiamoci a cantare.

Carnevale, carnevale ti hanno buttato a mare

Carnevale, carnevale ti hanno buttato a mare


3 Chiamate tutti chiamate tutti
granchi granchietti aragoste lucci locchi e menole
meglio farsi una cantata che finire in una zuppa.

Carnevale, carnevale ti hanno buttato a mare

Carnevale, carnevale ti hanno buttato a mare


4 All’improvviso ecco un tonno
che scompiglia questa bella compagnia
in un attimo se li mangia
e la festa è finita.


Carnevale, carnevale ti hanno buttato a mare
Carnevale, carnevale ti hanno buttato a mare