Cliché chi sùta par sénti la puizìa recità da ...

Giovanni Guaita

Antonio Claus
47  Al muscòn
Il moscone

A j' è 'n muscòn ca vòla 'nt la stànsa
vu,vu,vu,vu
va vèrs al sul e bat tacà i védar;
al gìra,gìra sénsa sperànsa
da chi,da là cuI cit puntìn négar
vu,vu,vu,vu
A sàuta 'l can ca cèrca 'd ciapèlu
vu,vu,vu,vu
cun la sarviëta sàuta la fìja
crìja la dòna "dèji,masèlu"
tüta par ària l'è la famìja
vu,vu,vu,vu
Ma s'àusa,l'om e crìa "piantéla
vu,vu,vu,vu
"e ti finìs la làgna,tabùj
"i séi par càso dIa Ruvatèla 
che par na mùsca i piànti 's cirùj
vu,vu,vu,vu
I bàtu a snìstra i dòni, pöi a dèstra
vu,vu,vu,vu
cun sarviëti 'n tüta la cà.
Ma l'om al dröb an bàugia la fnèstra
e 'l muscòn tròva la libertà.
vu,vu,vu,vu......

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


C'è un moscone che vola nella stanza
vu,vu,vu
va verso il sole e batte contro i vetri;
gira,gira senza speranza
di qui,di là quel piccolo puntino nero
vu,vu,vu
Salta il cane che cerca di prenderlo
vu,vu,vu
con il tovagliolo salta la figlia
grida la moglie "dategli,ammazzatelo"
tutta per aria è la famiglia
vu,vu,vu
Ma si alza,l'uomo e grida "piantatela"
vu,vu,vu
"e tu finisci la lagna,stupido
siete per caso di Rivoltella
che per una mosca fate questa confusione
vu,vu,vu
battono a sinistra le donne,poi a destra
vu,vu,vu
con tovaglioli in tutta la casa.
Ma l'uomo spalanca la finestra
e il moscone trova la libertà.
vu,vu,vu......