Famiglia Cristiana regala ogni settimana un volume di Oscar Wilde
luglio-agosto '93

Oscar Wilde? L'e 'n depravà,
a l' Infèrn al va bütà;
ai va bén sa spurcaciòn
ca  jè pü lInquizisiòn.
Oscar wilde? L'è da scartè,
's dev a l Indice butè"
ai criàvu préivi e Frà
(ma pöi nànca tant témp fa)

Je 'n giurnàl adès Cristiàn
che ai Catòlic Italiàn
ogni smàna ai da 'n regàl
d'Oscar Wilde di bèi vulüm;
lònche prìma l'éra Mal
e i pudìvu légi 'nsün
dès séi tüti dispensà ,
se 'l giurnàl a jéi cumprà

E jan dit che par Natàl
se ti t fè l'abunamént
'l Kamasùtra t dan an regàl
ilüstrà da cumpetént
cun figüri niénte mal:
dimi n pò: a t'e cuntént?

PS.
Cun al permès dal vaticàno
( l dis l'Osservator Romano )
non sarebbe poi immorale
che Boccaccio oppur Marziale
se tju légi cun Sapiénsa .,
It dan Sent ani d'Indülgensa.

4 agosto 193