L'è nén véra che la mort....

L a murìc'

Na suëta la criàva ansìma an pin
na nöt ad lün'a,antàl simitéri;
quand che 'd na tòmba,pròpi li davzìn,
ai sort fòra 'n munsü spustànd di péri.
E 'l dis:"Murìc',va cantè pü 'n là;
làsmi ch'i dòrma chi tranquìl,cugià:
a sénti cantè ti 'm vén frëd 'nti os;
iù sémp pagüra che 'm càpita quaicòs."
"Ma sa t'è mort,Munsü,che ca 't nu 'mpòrta?
A ién i viv che cun la mént a stòrta
i dìzu sémp che quand am séntu mi
quaidün ad lur la sta par murì"
"Càra suëta,a tlu dis ciar e tond:
mi iù pagüra da turnè 'ntal mond.
Che chi sa stàga bén,na pròva iè:
ansün l'ha mài vurü turnè 'ndaré."