CENSIMENTO DEI BISOGNI DELLE PERSONE ANZIANE

An manifèst ampatacà
tacà i mür a dla sità
al vartìva tüti i ansiàn
che i so bsogn censì saràn.
Chi l'avrìa mài pensà
che 'l Cumün a dla sità
al vurìva savéi 'nt in an
quànta 'càca' 'l fa 'n ansiàn?

Cùi ca iàn na cèrta età
dévu fè i so bsogn an cà;
pö peisèi,ampachetèi
èsi pront, ansal mumént
quand ca i rìva 'l censimént.
Par che niénte sia zgarà,
né antal 'water' né antal prà
dévi fèla e cunservèla.
An cunsigliu 'v dag magàri:
druvè 'ncùra l'urinàri.

AVVISO

Chi lu farà nurmàl
lu 'mpachëta 'nt in giurnàl.
Chi anvéce lu fa mòla
a lu büta anti na tòla.
Chi la diaréa ià,
a l'è méi ca sìa 'mbutià.

Dòpu 'n pò a iù pensà:
parchè i fan as censimént?
Che 'l Cumün l'àbia cumprà
di pürgànt e di astringént
par ca 's pösa ànche 'ntla pànsa
a ragiüngi l'üguagliànsa
e a rivè a la fin dal méis
da fè tüti la stès péis?
Cust l'è 'n sucializm ümàn
par iütè si pòvri ansiàn.

'Censimento dei bisogni delle persone anziane (Titolo originale di un manifesto comparso sui muri della Città)