video off-line 


02


250
l'è pròpi par sulì che i duj fratéi Wright iàvu sarnì 's post.Parchè al vént cuntràri al jütàva l'aeruplàn a ausèsi da tèra. E pöi a niè ànche n'àuta , che 'l mar lì davànti l'è cuzì periculùs che lu ciàmu 'l simitéri di nav. Parchè al fond dal mar lì davànti l'è fat ad sàbia tüta a bric e böc' che i cambìu da 'n dì a l'àut e par sulì , lì, davzìn'a a Kitty Hawk iéra na stasiòn ad Guàrdia Còsta che iéru sémp pront a pàrti par andè rabaiè cuj tapìn che s'ansabiàvu e iéru pü nén bon disturtuièsi. Quànd che ién rivà i duj fratéi Wright , iàn fat amicìsia ansèma i Guàrdia Còsta che , ànche par pasè 'l témp, ai dàvu na man quànd che 's tratàva da tirè fora 'l Flyer1 dal so hàngar o da fè dal manòvri. Al capastasiòn, al cap dla stasiòn di Guàrdia Còsta 's ciamava John T. Daniels e l'è cul che l'è scatà la foto stòrica che iùma s'ciarà prìma. Cuzì l'è mè ca l'è  adès e cuschì l'è 'n pòster che i véndu ansla spiàgia. Cul dì i duj fratéi iàvu alvà sü bunùra. Fàva na frëd da fùrca e i tiràva ànche na bèla bìza.Iàvu tirà fòra 'l Flyer1, al 
266
è proprio per quello che i due fratelli avevano scelto il posto.Perchè il vento contrario aiutava l'aeroplano ad alzarsi da terra.E poi ce n'è anche un'altra,che il mare lì davanti è così pericoloso che lo chiamano il cimitero delle navi.Perchè il fondo è fatto di sabbia tutta con buchi e rilievi che cambiano da un giorno all'altro e perciò,lì,vicino a Kitty Hawk c'era una stazione della Guardia Costiera che erano sempre pronti a partire per andare a raccogliere quei tapini che si insabbiavano e che non erano più capaci a sbrogliarsi.Quando sono arrivati i fratelli Wright,hanno fatto amicizia con i guardia costa che,anche per passare il tempo,gli davano una mano quando si trattava di tirare fuori il Flyer 1 dal suo hangar o di fare delle manovre.Il capostazione,il capo della stazione dei Guardia Costa si chiamava John T. Daniel ed è quello che ha fatto la foto storica che abiamo visto prima.Così è come è adesso e questo è un poster che vendono sulla spiaggia. Quel giorno i due fratelli si erano alzati presto. Faceva un freddo cane e tirava anche un bel vento.Avevano tirato fuori il Flyer 1,il 
180
Kitty Hawk : vardùma ancöi mè ca l'è. Ma prìma 'd tüt vardùma andùa l'è. Cùsta l'è l'América  Chi, a drìta iè la còsta atlàntica. Cuschì l'è 'l North Carolina. E bèli chì iè lònche i americàn i ciàmu l'outer bank.'L  sarìa n' ìzula lònga e sütìla, tam mè 'l füisa 'l lìdu 'd Venésia che 'l fùrma na lagün'a , mac che anvéci dal mar iè l'ucéan Atlàntic e anvéci da èsi lònga 50 km l'è lònga sincsént.- I pudùma dì che l'è na bèla spiàgia  ansla còsta urientàl adl' 'América. Però ià na particularità che da  invèrn ai tìra quàzi sémp an vént cuzì fort che i piànti i crësu già stòrti  e 
 
 
 
 
 
 
 
200
Kitty Hawk:guardiamo oggi com'è.Ma prima di tutto guardiamo dov'è.Questa è l'America.Qui a destra c'è la costa atlantica.Questo è il North Carolina.E qui c'è quello che gli americani chiamano l'Outer Bank.Sarebbe un'isola lunga e sottile,come se fosse il Lido di Venezia che forma una laguna,solo che invece del mare c'è l'Oceano Atlantico e invece di essere lunga 50 km è lunga 500.Possiamo dire che è una bella spiaggia sulla costa orientale dell' America.Però ha una particolarità, che d'inverno tira quasi sempre un vento così forte che le piante crescono già storte ed 
 
 
 
 
 
 
 
 
prim aeruplàn a dla stòria, da sa baracòta chi 'ndùa iàvu 'rtiràlu 'l dì prìma e pöi iàvu mnàlu ansìma la pìsta che iàvu preparà cun na rutàia cun tànta gràsa par fè zguijè ben l'aeruplàn. Anti sa tòla chi iè la gràsa che iàn bütà ansla zguijòn. E pöi iàn pruntàsi par al vol. Cuschì bèli chi 'nsìma l'è Orville (chi l'è nén na fòto, l'è 'n disëgn) e, quànd ca l'è stàta ùra iàn tirà 'l büschi par decìdi chi ca l'ava da èsi 'l prim e l'àva tucài a Orville.Pö iàn ciarcà da fè parti 'l mutùr da 12 cavài. Par dèsi l'àndi giüst  iàvu grupà l'aeruplan cun na bìnda che i tajàvu màche quànd che 'l mutùr l'era sü sü 'd gir. E alùra vìa,vìa ,  vìa,  vìa  ,  vìa ,  vìa   . Lìlu ca l'è partì.........e vìa ca l'è 'ndà antal cél.


02

 
 
 
 
primo aeroplano della storia, dalla questa baracca qui dove lo avevano ritirato il giorno prima e poi lo avevano portato sulla pista che avevano preparato con una rotaia con tanto grasso per far scivolare bene l'aeroplano.In questa latta qui c'è il grasso che hanno messo sullo scivolo.E si sono preparati per il volo. Questo qui sopra è Orville (qui non è una foto ma un disegno) e , quando è stata l'ora hanno tirato a sorte per decidere chi doveva essere il primo ed era toccato a Orville.Poi hanno cercato di far partire il motore da 12 cavalli.Per darsi l'avvio giusto avevano legato l'aeroplano con con una corda che tagliavano solo quando il motore era su di giri.E allora via,via, via...Ecco che è partito....e via che è andato