1  Al nonu e la guèra dal 59                                          Il nonno e la guerra del 59
La séra,sia d'invèrn che d'istà,quànd che ia stàvu'n ca la gént, d'istà ia stàvu püsè fòra,ma,se ia stàvu 'n ca,co ca 't völi, al ciàr dla lüm o dla lücèrna,la lüm la fàva quàzi mìa d' lùce,e alùra,o i fàvu ia scaparòt,da bütè 'nti ciabòt,al causòt da bütè 'nti ciabòt,o i fàvu la sulëta parchè la sulëta l'éva tüta  'ndric'quìndi  's gavàvu da travajè  cun al gügëti àn ca sénsa avéj tànta lùce.
E 'nvéci ia scaparòt ai fàvu za duj andrìc' e duj anvèrs,ca l'éisa stac' an poc püsè elegànt e i fàvu sa ròba lì e tant ai gìvu la curùn'a.
Finì la curùn'a  'lùra ia s'ciàvu cüntè... ia s'ciàvu 'l cüntùli di cuj ca iàvu stac' vìa,magàri ca iàvu fac' al suldà o ca iàvu stac' an guèra.
Alùra iv dig sa ròba chi:
Alla sera sia d'inverno che d'estate,quando stavano in casa la gente,d'estate stava dipiù fuori,ma,se stavano in casa,che cosa vuoi,alla luce del lume o della lucerna,il lume non faceva quasi niente luce e allora facevano i calzerotti da mettere negli zoccoli,i calzettoni da mettere negli zoccoli,o facevano la soletta  perchè la soletta era tutta in diritto,quindi riuscivano a lavorare con ferri da calza anche senza avere tanta luce.E invece gli 'scaparòt'  facevano due diritti e due rovesci,che fosse stato un pò più elegante e facevano quella roba lì e tanti dicevano la corona.       Finita la corona aspettavano raccontare...aspettavano i racconti di quelli che erano stati via,magari che avevano fatto il soldato o che erano stati in guerra.
Allora vi dico questa roba qui
 mè nònu l'éva nasü 'ntal sinquantasés,quìndi quànd che so papà l' ha turnà da la guèra dal sinquantenòv iéva za trè agn, e pö figürùmsi sulì lu cüntàvu pö sémp i vèc',parchè iévu aventüri.Quànd che mi i 'ndàva 'nti elementàr mi e mè surèla e i nos lìbar ai gìvu che i milanéis a iévu tàntu cuntént quànd che iè entràji piemuntéis...ai nos lìbar ai gìvu si ròbi lì...léva 'l témp dal dùce,figürti,...'l  21 04 l'éva 'l natàle di ròma...e mè nònu 'l gìva :'Ma vàrda che i dìzu dal bàli i vos lìbar neh,perchè 'l mè papà al gìva ca iéru per gnénte cuntént ai milanéis quànd che iàn entrà luràutar a Milàn ,tàntu pü ca i entràvu ancasì cun i Franséis che i pudìvu nént vöghji,...'Ma i cüntu dal bàli i vos lìbar,ecco,no?,par dìti ...la stòria mè ca tl'è chi aduj pas  mio nonno era nato nel cinquantasei,quindi quando suo papà è tornato dalla guerra del cinquantanove aveva già tre anni, e poi figuriamoci quello lì lo raccontavano poi sempre i vecchi,perchè erano avventure. 
Quando io  andavo nelle elementari,io e mia sorella e i nostri libri dicevano che i milanesi erano contenti quando sono entrati i piemontesi...i nostri libri  dicevano quelle robe lì...era il tempo del duce, figurati,...il 21 aprile era il natale di roma...e mio nonno diceva: 'Ma guarda che dicono delle balle i vostri libri neh,perchè mio papà diceva che non erano per niente contentii milanesi quando sono entrati loro a Milano,tanto più che entravano anche con i francesi che non potevano vederli,ha detto...:'Ma raccontano delle balle i vostri libri,ecco,no?,per dirti ...la storia come ce l'hai qui a due passi