Enrico DE MARIA
Giurnalista dla STAMPA 'd Varsei


AUDIO
 
 

Ciuspi! 'n prufesur d' Varsei l'è butàsi d'ardrìs e cun cumpetensa e pasiensa (tanta pasiensa, tanta cumpetensa) l'è scrivì tüta la Divin'a Cumedia an dialet varsleis. Zmia nen vera ma l'è falu propri dabòn, scrivend tüti i sent cant, i quatordasmiladuzentvintetrè vers dla Cumedia, parola par parola, an dialet varsleis. 'L nos dialet, nen cul là che an quaid'ün 'l vurìa fèni pasè par al dialet ad tüt al Piemont. 'L nos dialet ià niente da vëdi con cul là ca ién duvzà an Piasa di Pës par ciamela  "Piasa Palass Vej''. Venta rispetè i tradision, la nosa lengua, nen fèsi piè 'n gir. Ién dìlu tüti i nos pueta pusè bon, tant c'me la Elena Carasso.
L'eva propi stata lei a stüdiè, quaiche ani fa, na schers antal cuncùrs ad puizìa d'Aziàn: l'ava pià  'na puisìa ad Dante e l'ava trasfurmàla antin cit capulavùr, ma l'ava firmàsi cun an nom ad fantasia che l'ava anganà fin'a di vulpon tam c'mè il giurnalista d'la Stampa Francesco Rosso e l'avucat Alario.
 Al prufesur Guaita, che 'dès al magon'a par al pastìs ca ién cumbinà an piasa Cavour , l'è fat 'na roba grosa e i' son cuntent che al mè amìs Federico Bavagnoli l'abia trasferì tüta la Cumedia dal prufesur Guaita 'dzura an "cd-rom", cuzì che tüti ai puduma legi e senti: "Giust a metà  dal curs d'la nosa vita...".
Al prufesur Guaita l'è faji propri 'n bel regal a la so sità , a tüti i varsleis. Speruma che ia scoli nu aprufitu parchè par i nos matoc' l'è n'ucazion da nen perdi.