par Luis Fosson                     video off-line La Tera

Yo nen sos sür ke li nuhtré viey, pe no ketà ün bokon de tera, i travayon doen arba a laatra pe doje mais. E nen soe sür ke davenc li miete, li lur foemete ; se vardon la kya da krota u fonc du garsin pe fa koloméa. Ün co‚e pan byank ün co peran e ole fromajyo nyanko qü ton fazyeyt kartanà e ora noey en ün per dan li prà e li cyamp yen toet rendü a dehtranjyei ki larjyon pamay, dorjyo e da byà i vanyon pa. Ka voy-toe may y an trop pati, e let pa jyoext ka o facan noey, ora ke yet pyen de mosyoe cyarjyà de soot. oy, let ben rei ke non dreyt pa manka de frank vendese toet, ün co de soot e ün bel ixtajyo len kaze tüt. ma deke i venon somonate dor e darjyen pe ün co de pra, ke voy-toe may duke o notare u te dont : ce ! non puza a pyuta senca ehkuta ca vwè ke te sentix devenc te, ka te doet : a tera, na ! venta pa !