Dor meynà (Dors enfant) :
par Luis Fosson                              video off-line

Dor, meynà, faiy bal néné :
Let pamay ura de pyorà :
Se i tway uey to te kyot,
Vyen kahkün, te pren pe man.
En ün poxt te porterà,
Duke y et tan dautre meynd` :
La toet lo jyor yet ren a fo,
Kontün rire e demorà.
Din e dindan : la kyocya ‚e Milan.
Milan let mort, la fena d dor.
Li meynà i pyuryon, li jyalene i kroeticulon
Lo jyal u cyanto : kikiriki !
Din e dindon : de pan e dînyon
Pe rocinyon lo jyor u Patron;
Dim e dindon : de pan e dinyon
Pe dezyoenon lo jyor u Patron.