par Luis Fosson                      video off-line
 Canson droola


plouro e li pleyzi di jen di joor de wei.Yo vwi cantei li telye ki katon lur tamelye e cercon promocon n alon dezot patron e lexson se galandai pe li karabinyei.Yo canto li garson ki penson a la penxon, ki advron lur travay e plen de cuideal, i cercon sensaxon a make thae li pyon. Yo canto li inhtrwit ki sont alà a lehkoula yu li ant aprey profit a pa vardei paroola yo canto lur sapyenca de tahe byen reverence.Yo canto li parti ke a txite li elexòn ant oü trouvei mxayen de tojor tahe lo pyen, yo cantoi gran caven di parti valdoten ! Yo canto li parti di tradisyonalihta ki sont kontün de pi de flok deskadentihta : yo canto tur defonsa perdüa ja on partensa.Yo cantoi sindakat maehtro a fahe li paat, li rapido drivista li graas kapitalista ki embrankon a dreyta e a manko pe betei v konto en banka. Yo canto li komunisti, li demokristyanisti, la, popo-poleteka leterna repebleka, yo canto li legatisti, yo cantoi teroristi.Yo canto lEndüstria, la vyeya Agrikültüa, yo canto lo Tersyaryo, li maskre e lo Folklaryo, yo canto,canto, canto, yo canto, canto, canto.


Canson droola
Yo vwi pamay cantei
li vace e li berjei
li tiur di montanyete
li tendre amorete
la ney e li glasei
Yo vwi pitoht cantei li trihte droolari, li kondixon povrete de tan de jovinet,li 
                                            

Yo canto li intrümen, li toknike, la xenca, kin ox oblejaren de pamay tahe semenca: no ki cercen la mort sol nouhtro rekonfort.Yo canto ora li amant, li apuntament galant, li küre dimagrante, li drogaxie kalmante, li muzike kontorte, li intetijense morte. You canto li pouvro vyey kourba e pen de an : yo lizo din lur wey lehküro sentiman devey vekü ehbalyà, de voley ehkapei vyà.
Jozé Harrieta